Privacybeleid

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die met u te maken hebben, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.


Hoe beschermt InnoGreen-LED Nederland B.V. uw persoonlijke gegevens?

Op onze website www.Jaeger-Direkt.nl en in onze mobiele applicaties worden uw persoonlijke gegevens tijdens het bestellen en op uw klantenrekening versleuteld via SSL (Secure-Socket-Layer, sleuteluitwisseling: RSA 1024 bit, versleuteling van de gebruikte gegevens: Triple-DES 1024 bit) via internet verstuurd. U kunt zien dat een verbinding beveiligd is wanneer het in uw browser aangegeven adres begint met "https://..." in plaats van "http://..." en wanneer rechts onder op het beeldscherm een slotje verschijnt. Wij beveiligen onze website en andere systemen met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, binnendringen, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.


Wanneer gebruikt en verwerkt InnoGreen-LED Nederland B.V. persoonlijke gegevens?

Wij weten dat u het zeer belangrijk vindt dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. InnoGreen-LED Nederland B.V. hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom houden wij ons bij het verzamelen, verwerken en gebruiken strikt aan de wettelijke bepalingen van de Nederlandse wet op de gegevensbescherming. U kunt in principe gebruik maken van onze website zonder persoonlijke gegevens achter te laten.

Uw persoonlijke gegevens en de informatie die u aan ons ter beschikking stelt, worden door InnoGreen-LED Nederland B.V. gebruikt voor de afhandeling van bestellingen, de levering van goederen en voor de afhandeling van de betaling. Bovendien hebben wij uw gegevens nodig om u te informeren over bestellingen, producten, diensten en aanbiedingen van InnoGreen-LED Nederland B.V.. Wij maken slechts gebruiken van e-mailreclame voor zover de wet dit toelaat of voor zover u zelf ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres slechts gebruikt voor onze eigen reclame totdat u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden.

Uw gegevens worden door ons verzameld, opgeslagen en verwerkt voor de volledige afhandeling van uw aankoop, inclusief eventueel latere garantie, voor onze servicedienst, technische administratie en eigen marketingactiviteiten. Uw persoonlijke gegevens worden gewist voor zover wettelijke bewaarplichten dit niet belemmeren en wanneer u uw recht hierop hebt uitgeoefend, wanneer uw gegevens niet meer nodig zijn voor het met de opslag nagestreefde doel of wanneer het opslaan om andere wettelijke redenen niet is toegestaan. Mochten uw contactgegevens via een automatische of door u geïnitieerde doublettencontrole worden samengevoegd, dan gaat u ermee akkoord dat informatie van de oude rekening (betaalgedrag, bestellingen enz.) worden overgenomen op de nieuwe rekening.


Wat doet InnoGreen-LED Nederland B.V. met uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw adres, andere van u ontvangen informatie) worden in de eerste plaats in onze computersystemen opgeslagen om uw bestellingen optimaal af te kunnen handelen en u als klant optimaal van dienst te kunnen zijn. Voor zover wij op krediet leveren, bijvoorbeeld bij aankoop op rekening, vragen wij bij Creditsafe Nederland, eventueel kredietwaardigheidsinformatie op basis van wiskundig-statistische methoden aan om onze legitieme belangen te beschermen. Wij sturen de voor een controle van uw kredietwaardigheid vereiste persoonlijke gegevens dan naar Creditsafe Nederland. Wij gebruiken de ontvangen informatie over de statistische kans van wanbetaling voor een afgewogen beslissing met betrekking tot het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de overeenkomst.

Deze kredietwaardigheidsinformatie kan kanswaarden (scorewaarden) bevatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methoden; bij die berekening wordt onder andere gebruik gemaakt van adresgegevens. Met uw privacy wordt conform de wettelijke bepalingen rekening gehouden.

Informatie over de wet op gegevensbescherming
Voor de beslissing met betrekking tot het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de overeenkomst verzamelen of gebruiken wij waarschijnlijkheidswaarden; bij de berekening hiervan wordt onder andere gebruik gemaakt van transactiegegevens en micro geografisch geaggregeerde informatie.

Wanneer u akkoord gaat met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de toezending van onze gratis nieuwsbrief en voor de toezending van informatie over acties en nieuwe producten, verzoeken wij u bij uw aanmelding hiervoor toestemming te geven. Wij wijzen u erop dat u uw toestemming te allen tijde kunt herroepen.

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en sturen u de bestelgegevens per e-mail toe. U hebt te allen tijde inzage in onze Algemene Voorwaarden. Uw vroegere bestellingen kunt u in ons systeem bekijken.


Maakt InnoGreen-LED Nederland B.V. gebruik van cookies?

Een cookie is een klein gegevensbestand dat door ons naar uw browser wordt gestuurd wanneer u op de site van InnoGreen-LED Nederland B.V. aan het surfen bent. Een cookie kan uitsluitend informatie bevatten die wij zelf naar uw browser sturen; privégegevens kunnen niet worden uitgelezen. Wanneer u de cookies op onze website accepteert, hebben wij geen toegang tot uw persoonlijke informatie maar met deze cookies kunnen wij uw computer wel herkennen. Om onze Internetshop en onze mobiele applicaties voor u persoonlijk geschikt te maken en om u in staat te stellen uw winkelmandje tijdens uw bezoek te vullen met bestellingen en te beheren, maken wij – net als vele andere webshops – gebruik van cookies.

De meeste van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van uw bezoek weer gewist van uw harde schijf (zogenoemde sessiecookies).

Andere cookies blijven op uw computer en stellen ons in staat uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenoemde permanente cookies). Dankzij deze cookies hoeft u bij een volgende bestelling uw e-mailadres niet opnieuw in te voeren. Wanneer u geen gebruik wilt maken van de voordelen van cookies, kunt u de behandeling van cookies wijzigen in de veiligheidsinstellingen van uw browser. Die mogelijkheid vindt u meestal in het menu Extra onder Instellingen of Internetopties. Om ons winkelmandje te kunnen gebruiken, moet u de tijdelijke cookies toestaan.


Logbestanden

Wanneer u de webpagina’s van InnoGreen-LED Nederland B.V. bezoekt, worden gebruiksgegevens verstuurd door de internetbrowser en opgeslagen in protocolbestanden, zogenoemde Server-Logfiles. De opgeslagen bestanden bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van de oproep, naam van de opgeroepen pagina, IP-adres, Referrer-URL (URL van waaruit u op de webpagina's bent gekomen), de verzonden hoeveelheid gegevens en informatie over de gebruikte browser.

Wij slaan uw IP-adres gedurende zeven dagen op volgens de Nederlandse telecomwet.


Google Analytics

Deze website en onze mobiele applicaties maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google“). Google Analytics gebruikt zogenoemde “cookies“, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die het mogelijk maken het gebruik door u van de website te analyseren. De door de cookie verzamelde informatie over het gebruik van deze website door u wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In geval van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in speciale gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik door u van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten te leveren aan de beheerder van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren.

Behalve de Browser-Add-On of bij een browser van een mobiel apparaat kunt u ook op de volgende link klikken om de registratie door Google Analytics op deze website voortaan te voorkomen (Opt Out werkt uitsluitend in de browser en uitsluitend voor deze domeinnaam). Er wordt dan een Opt-Out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Als u de cookies in deze browser wilt wissen, moet u weer op deze link klikken.


Informatie, wissen, blokkeren

U hebt te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking alsmede een recht op correctie, blokkeren of wissen van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen over persoonlijke gegevens kunt u zich te allen tijde via de in het colofon vermelde adres van de exploitant van de website tot ons wenden.